Discgolf

DiscgolfHål 1Hål 2Hål 3Hål 4Hål 5Hål 6Hål 7Hål 8Hål 9Hål 10Hål 11Hål 12Hål 13Hål 14Hål 15Hål 16Hål 17Hål 18Orienteringstavlor

Bolidens golfklubb öppnar en ny bana inom banområdet.
Nu har vi öppnat en slinga för discgolf. Bansträckningen och spelriktningen är densamma som golfbanan.
Det är för att spelet ska flyta på bättre om grupper för golf och discgolf går efter varandra. Vi har en
vision om att denna bana ska kunna spelas med handicap.

När kan jag spela?
Det går inte att boka starttid för discgolf men du kan kontrollera bokningsläget här för att se om det finns tider lediga. Om det gör det är det bara att gå ut på banan.
Oftast finns det gott om lediga tider men vissa kvällar och helger kan det vara golftävlingar och då är
banan uppbokad.

Speltempo
För att spelet ska flyta på och förhoppningsvis inte innebära dröjsmål för någon spelare är
discgolfbanan lika lång att gå som golfbanan. Som discgolfare är du van att avståndet mellan
korgen och nästa tee oftast är kort. På denna bana finns det tre tillfällen då gångvägen till nästa tee
är lång. Detta för att vi ville hitta utmanande discgolfhål samt att speltiden med gångtiden ska
matcha golfens tidsåtgång. Av denna orsak finns också områden som räknas som OB för
discgolfare. Spela heller inte fler än fyra personer tillsammans. Är det första gången ni spelar kan
tre vara att rekommendera.

Säkerhet
För att inte spelet ska bli farligt kan vi inte heller bygga discgolfhålen hur som helst på området. I
största möjliga mån behöver andra spelare se dig som spelar discgolf för att veta hur de ska spela
säkert. Om du vid något tillfälle hör någon ropa FORE så huka dig ned, skydda huvudet och vänd
ryggen mot ljudet. Om du behöver leta din disc så ska du lämna bagen väl synlig för spelare som
kommer efter dig. Var också uppmärksam på vart andra grupper av spelare befinner sig.

Utmaningarna
På en golfbana är ju luften ganska tom på utmaningar. Det som kommer att utmana dig som
discgolfare på denna bana är marken. På flera hål finns små dammar som tvingar dig att landa
discen på rätt ställe. Då vatten finns på 12 av de 18 hålen är det bra att ha sin egen dischämtare i
bagen. Med tiden kommer pinnar att finnas vid vattnen. Den skog som finns utnyttjas som
svårigheter men då på ställen där du är synlig för andra spelare. På två ställen gäller dock inte detta
och där får man vara extra försiktig av säkerhetsskäl.

En discgolfbana för den vane spelaren.
Banan är mest tänkt för dig som är en van spelare då vissa hål är långa. Snittlängden på par 3 hål 79
m. Snittlängden på par 4 är 157 m. Kortaste hålet är 50 m och det längsta 240 m.

Hcp för discgolfbanan.
Systemet är tänkt att använda ditt personbästa på denna bana som referens för handicapspelet. Du
som har en PDGA rating kan läsa dig till ett föreslaget start hcp för första rundan. Hur hcp räknas ut
går att läsa på banans slopetabell som sitter på anslagstavlan vid klubbhuset.

Banan och hcp-systemet är under utveckling så ändringar kan förekomma från en gång till nästa. Vi
öppnar banan med några provisoriska tees men bygger klart under säsongen. Vi behöver ett ganska
stort urval av resultat för att veta hur vår hcp-bedömning matchar spelares resultat så lämna gärna
ett scorekort med din PDGA rating i vår brevlåda vid klubbhuset. Dessutom tar vi tacksamt emot
feedback på hålens layout. Vi kanske inte kan gör alla ändringar med tanke på speltempo, säkerhet
och banskötsel men åsikter är som sagt mycket välkomna.

Kostnad:
Dagsgreenfee: 75 kr
Dagsgreenfee junior (t.o.m. 21 år): 50 kr
Årsgreenfee: 600 kr
Årsgreenfee för medlem i Bolidens DGK: 500 kr
Årsgreenfee junior (t.o.m. 21 år): 300 kr
Medlemskap i golfklubben 1400 kr. Då ingår givetvis även discgolfbanans årsgreenfee.