Medlemskap

Information
Vi har enbart fulla medlemskap vilket innebär att alla har rätt att spela på vår bana i Bjurvattnet, både golf och discgolf. Som medlem i Boliden GK får du:

  • Aktivt Golf-ID samt tillgång till Min Golfgolf.se.
  • Vi är medlemmar i Svenska Golfförbundet  och det innebär att våra medlemmar har rätt att spela på alla golfbanor i Sverige som tar emot greenfeegäster.
  • Medlemsförsäkring med både olycksfalls- och ansvarsdel.
  • Tidningen Svensk Golf. För våra medlemmar i utlandet tillkommer dock en kostnad.

Saknar du Golf-ID så måste vi ha ditt personnummer. Om du saknar svenskt personnummer räcker det med din födelsedata. Vi måste även ha din postadress och gärna din e-postadress.  Det kan också behövas intyg som t ex  HCP-kort med din senaste HCP-status.

Vill du återuppta ditt golfspelande efter ett längre uppehåll hjälper vi till att sätta ditt nuvarande handicap. Detta via en bedömning om det handicap som finns registrerat motsvarar din aktuella spelkapacitet. Bedömningen kan göras antingen genom att du får göra uppspel, eller så reviderar vi ett preliminärt HCP, som kan korrigeras efter tre spelade rundor. Och då är grundregeln en höjning med 1.0 för ett år utan spel.

Avgifter

Vi har olika avgifter beroende på om du bor i Skellefteå kommun eller i annan kommun, samt om du är senior eller junior.  Till juniorer räknas alla som är 21 år och yngre. Senior övergår man till att bli det året man fyller 22 år. Följande avgifter gäller för ett fullvärdigt medlemskap:

  • Seniorer boende i Skellefteå kommun: 1400kr/år
  • Seniorer boende utanför Skellefteå kommun:  700kr/år
  • Juniorer: 350kr/år

Vi tar även emot greenfeegäster till en årsavgift. För 2023 är avgiften 600 kr för seniorer, 300 kr för juniorer. Detta gäller alla besökare med medlemskap i en annan golfförening som tillhör Svenska Golfförbundet.

Bli medlem

Betala din medlemsavgift direkt och fyll i formuläret nedan eller har du frågor om medlemskap i klubben får du gärna skriva in de under ”kommentar” i formuläret.

Betala med Bankgiro: Betala in avgiften på Bg 100-7061. Ange namn och golf-ID/personnr i meddelanderaden.
Betala med Swish: Betala in avgiften till kontonummer 1235384300. Ange namn och golf-ID/personnr.

Du som bor utomlands betalar med: IBAN SE39 8000 0842 0269 3576 7910  BIC SWEDSESS


MEDLEMSSKAP ANMÄLNINGSFORMULÄR